Home > News > LeBens company congratulates everyone with Līgo holidays!

News

LeBens company congratulates everyone with Līgo holidays!

15.06.2022

Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja.

LeBens company congratulates everyone with Līgo holidays!

22nd of June we will work 8:00-15:00
23, 24, 25, 26th of June - holidays

SIA "Lebens"
Manufacturing and sale of roofing and accessories.
Sale of building materials.
Copyright ©2024
Rīga, Rankas iela 10
Mon-Fri: 8:00 - 17:00
Sat, Sun: closed