Home > News > LeBens company congratulates everyone with Līgo holidays!

News

LeBens company congratulates everyone with Līgo holidays!

15.06.2022

Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja.

LeBens company congratulates everyone with Līgo holidays!

22nd of June we will work 8:00-15:00
23, 24, 25, 26th of June - holidays

Copyright ©2023
Rīga, Rankas iela 10
Rīga, Rankas iela 10