Montāžu instrukcijas

Pirms materiāla uzklāšanas jumta virsmai jābūt pilnīgi nolīdzinātai un notīrītai (zīm.1.). Ja ir vecais jumta segums, tas jānoņem vai jāizdara atjaunošanas remonts.

Zīmējums 1.

Ja zem uzklājamā materiāla nav vecā seguma, pirms ruļļmateriāla uzklāšanas betona virsma vai izlīdzinošā kārta jāapstrādā ar praimera javu (zīm. 2.). Tā kā šai javai ir maza viskozitāte, tā iekļūst pa gruntētās virsmas porām un saista putekļus, kas parasti paliek pēc virsmas tīrīšanas. Tāda sagatavošana garantē materiāla optimālu saķeri (adhēziju) ar pamatni.

Zīmējums 2.

Kad praimers izžuvis, var uzklāt materiālu, izmantojot gāzes degli, ķelli šuvju hermetizācijai un nazi griešanai (zīm. 3.). Ja objektā ir paaugstinātas ugunsdrošības prasības, gāzes degļu ar atklātu liesmu vietā var izmantot gaisa fēnus.

Zīmējums 3.

Uzklājot materiālu, nevajag atdalīt no tā polimēra aizsargplēvi, jo tā pilnīgi sadeg, karsējot materiālu ar degli. Ja uz polimēra ir aizsargplēve, nevajag materiālu uzklāt aukstai mastikai vai uz karsta bitumena, jo tādā gadījumā plēve vispār vai daļēji neatdalīsies un nebūs nodrošināta materiāla normāla saķere ar pamatni (zīm. 4.).

 
 
Zīmējums 4.

Pirms materiāla uzklāšanas tās jāpiemēra, izdarot iezīmes. Vajadzības gadījumā materiāls jāpielāgo, izmantojot jumiķa nazi. Pēc tam materiāls jāsatin atpakaļ rullī (zīm. 5.).

 
Zīmējums 5.

Pakāpeniski sakarsējot uzkausējamā materiāla apakšējo (pielipināmo) slāni, vienlaicīgi sildot arī pamatni (vai agrāk pielīmētās izolācijas slāņa virsmu), rulli atritina un materiālu stingri piespiež pamatnei (zīm. 6.). Jāatceras, ka, pārmērīgi sakarsējot, materiālu var sabojāt, tāpēc ieteicams lietot dažādas jaudas degļa uzgaļus, atkarībā no apkārtējā gaisa temperatūras un materiāla biezuma.

Zīmējums 6.

Ruļļmateriāls uzklājams ar pārlaidumiem (zīm. 7.). Turklāt sānu pārlaidumiem jābūt no 67 līdz 10 cm, bet galu pārlaidumiem no 10 līdz 15 cm. Sānu pārlaidumiem materiālam ar lielgraudainu apkaisījumu visā materiāla garumā atstāta 7 – 10 cm plata neapkaisīta mala. Galu pārlaidumiem paredzētajās vietās vajadzēs iepriekš noņemt apkaisījumu, sasildot ar degli.  

Zīmējums 7.

Ieteicams pēc materiāla uzklāšanas atkārtoti izkarsēt šuves un pārliecināties par to hermētiskumu.

 
Zīmējums 8.